INFORMACJE

Znajdziecie tutaj różnego rodzaju informacje na temat świata komiksu THE ZOMBIE NINJA.

  
Po licznych wojnach, które prawie doszczętnie wyniszczyły naszą planetę świat został podzielony na siedem ogromnych miast:

KARGOS, TUAI, AZAN, ROF, DARKTHAD, SKARED oraz WINDZ.

Akcja komiksu toczy się w mieście Tuai. Z czasem jednak odwiedzimy także inne zakątki świata TZN.Po śmierci swojego przywódcy Klan Czarnej Czaszki stracił władzę nad miastem Tuai.

Niedaleka przyszłość. Miastem rządzi Klan Krwawej Pochodni. Na jego czele stoi Arize - pół-człowiek, pół-demon.
Jego krwawe rządy doprowadzają do upadku Tuai.